מה אנחנו עושים

Circle A Capital

מתמקדת ביישום שיטות מתמטיות וסטטיסטיות לזיהוי הזדמנויות במסחר ולניתוח בעיות הקשורות
בניהול השקעות וסיכונים תוך שימוש בכלים מתמטיים לתמחור מכשירים פיננסיים ולחישוב רמות הסיכון.
במקביל מפתחת החברה ללא הפסקה כלים חדשים ואסטרטגיות למסחר והשקעה.

הגישה שלנו היא יצירת ערך מרטוריקה של רעיונות

החלטות השקעה מתקבלות בצורה מושכלת על סמך דעות משוקללות של סוחרי החברה המנותחות באמצעות מודלים שפותחו בתוך החברה. הגישה הזו מאפשרת לנו לייצר דיון בקורתי בכל כיוון וניתוח של השקעות, והיא הפן המשלים של הדרך שבה מעוצבים כללי המסחר שלנו. כללים אלה נאספים בעזרת ניסיון מצטבר למה שאנו מכנים “בנק של ידע”.

אנחנו לא מחפשים אחרי הזדמנויות מסחר אנחנו מנסים למצוא אותן.

באופן כולל, אנחנו מסתכלים על השווקים כמכונה שמתנהלת על פי טבע וכללים מסוימים ומנסים להבין היכן היא נמצאת במחזור חייה ומהן ההזדמנויות הנגזרות מכך כדי לתרגם זאת לתוך מתודות ההשקעה שלנו.

כללי ההשקעה שלנו כוללים חשיפה נמוכה לנכסים לא נזילים וכניסה לעסקאות המאפשרות מימוש מהיר.