טכנולוגיה וחדשנות

הטכנולוגיה חיונית לקידום המשימות שלנו. אנו עוסקים בפיתוח מתודולוגיות השקעה

חכמות בעלות מאפיינים ייחודיים, כולן פרי של ידע וניסיון אשר נצבר במשך שנים.

אנו משיגים את התוצאות באמצעות שימוש במערכות ניתוח אינטליגנטיות

המבוססות על טכנולוגיות מתקדמות.

הגישה שלנו היא שאפתנית אבל מציאותית.

ככל שמבחן המתודות שלנו קשה יותר, כך גדל ערכה של התזה שעומדת מאחוריהן, לכן אנו מתמקדים בפיתוח רעיונות מסחר חדשים.

אנו עובדים קשה כדי לקודד את חוקי ההשקעות הטובים ביותר שלנו למודל, והשיטתיות הזו מאפשרת לנו לזקק את תהליך קבלת ההחלטות ולהביא את ההבנה שלנו במה שאנחנו עושים לרמה גבוהה.

אנחנו מנסים להבין מה גרם לנו לטעות בעבר

ומשקללים זאת בתוך מודל קבלת ההחלטות ההשקעה שלנו, במטרה להפוך אותן לאפקטיביות יותר בעתיד.

סוחרי החברה עוסקים בעיצוב אסטרטגיות מסחר מורכבות הכוללות קומבינציות בין מכשירים פיננסיים שונים.

אנו עושים שימוש בתהליכים אלגוריתמים ויישום אסטרטגיות גידור (Hedging) לשליטה בסיכון הכולל.